Status for maritime næringer gjennom finanskrisen

Status for maritime næringer gjennom finanskrisen

Forfatter(e):

Arild Hervik, Bjørn G. Bergem, , Oddmund Oterhals

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Norwegian Centre of Expertise Maritime, Gottlieb Moes studiefond, Nordea og Norsk Industri Maritim Bransjeforening

Rapportnr:

0905
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-141-8

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

64
download

2009 synes å bli et rimelig godt år økonomisk for den maritime klyngen i Norge, med en samlet omsetning på 105 milliarder kroner og sysselsetting på rundt 37 000 årsverk (inklusive innleie på nesten 7 000 årsverk) for det bedriftsutvalget som undersøkelsen omfatter. Utsiktene for 2010 er også bra for de fleste større verftene og utstyrsleverandørene, men mange vil i løpet av året merke følgene av svikten i ordretilgang.


Klyngemekanismene synes å fungere rimelig godt så langt gjennom finanskrisen, hvor rundt 80 % av ordrene ved skipsverftene er fra norske offshore rederi, med få kanselleringer. Disse igjen kjøper 68 % av innkjøpene fra norske leverandører, som utgjør den største aktiviteten med rundt 40 % av samlet sysselsetting. Designnæringen består av 30 bedrifter som med sine merkevarer har 60-70 % av markedet for denne typen spesialfartøy og 60 % av omsetningen fra utenlandske rederi. Designselskapene fungerer også som et salgskorps for leverandørene, som har 50 % eksportandel, gjennom i stor grad å legge norsk utstyr i pakkene som selges internasjonalt.


I all hovedsak overlever den maritime klyngen finanskrisen og står godt rustet til neste vekstbølge. Historisk sett har det blitt sett på som en styrke for de norske rederne og de største industriaktørene at det finnes en kompetent og konkurransedyktig norsk skipsindustri, med fortrinn på design og innovasjon.