Innovative læringsaktiviteter bidro til at sykepleiestudenter opplevde læringsu...

Innovative læringsaktiviteter bidro til at sykepleiestudenter opplevde læringsutbytte i kvantitativ metode

Forfatter(e):

Cecilie Utheim Grønvik (HiMolde), Signe Gunn Julnes (HiMolde)

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Rapportnr:

M 1501
|

Isbn/Issn:

/ 0803-9259

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

26

Nøkkelord:

Læring,  Metode,  Utdanning 

Sykepleierutdanningen skal bidra til at nyutdannede sykepleiere har kompetanse til å lese og anvende forskning. Krav om implementering av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk i bachelorutdanning bidro til utvikling av et nytt undervisningsopplegg i kvantitativ metode og kritisk vurdering av kvantitativ forskning ved Høgskolen i Molde. Hensikten med rapporten er å belyse det nye undervisningsopplegget og beskrive hvordan sykepleiestudenter opplevde de nye læringsaktivitetene.