Kunnskapsstatus; Samfunnsøkonomisk avkastning fra forskning

Kunnskapsstatus; Samfunnsøkonomisk avkastning fra forskning

Forfatter(e):

Arild Hervik

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Norges forskningsråd

Rapportnr:

0406
|

Isbn/Issn:

82-7830-065-8

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

39

Denne rapporten er blitt til gjennom et oppdrag fra Norges forskningsråd som sammen med 5 tilsvarende andre oppdrag, danner grunnlag for et innspill til Undervisnings og Forskningsdepartementets arbeid med Forskningsmeldingen. Bakgrunnen for oppdraget er det aktivitetsområdet Møreforsking over lang tid har hatt i sin forskningsportefølje med evaluering og resultatmåling av effekter av forskningsinnsats. Vi har også deltatt aktivt i utformingen av viktige virkemiddel blant annet med Arild Hervik sin ledelse av det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget som la det faglige grunnlaget for Skattefunn (NOU 2000:7).