Sykehus og kommuners arbeid med utskrivningsklare pasienter – et møte mellom to...

Sykehus og kommuners arbeid med utskrivningsklare pasienter – et møte mellom to verdener?

Forfatter(e):

Eivind Myhre, Jorunn Hoås Rødal, Tonje Hungnes, Turid Aarseth, Inger Cecilie Frisvoll

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

KS

Rapportnr:

2005
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-329-0 (trykt), 978-82-7830-328-3 (elektronisk)

Publikasjonstype:

Rapport
download

Nasjonale føringer legger til grunn at det skal skje en oppgaveoverføring fra sykehus til kommuner. Velfungerende samhandling ses i den forbindelse som vesentlig for å sikre at kommunene kan ta en større del av behandlingsansvaret. Et aktuelt spørsmål er når en pasient kan skrives ut fra sykehuset for å få oppfølging i hjemkommunen?
 
Hensikten med dette prosjektet har vært å etablere et kunnskapsgrunnlag, som belyser om det i forbindelse med beslutninger om å overføre utskrivningsklare pasienter fra sykehus til kommune, skjer en overføring av oppgaver utover det reformintenderte og finansierte?

I forbindelse med lansering av rapporten har KS invitert til en debatt 15.3.2021 om samhandling mellom helseforetak og kommuner.