Å mobilisere for endring. Ei evaluering av omstillingsprosessen i Hareid kommun

Å mobilisere for endring. Ei evaluering av omstillingsprosessen i Hareid kommune

Forfatter(e):

Else Ragni Yttredal

Utgiver:

Møreforsking

Oppdragsgiver:

Hareid kommune Møre og Romsdal fylke

Rapportnr:

199
|

Isbn/Issn:

82-7692-262-7

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

97

Nøkkelord:

Mobilisering,  Omstilling 

”Ein omstillingsprosess er som å flytte ein kyrkjegard. Ein får lite hjelp av dei som bur der.” Sitatet er henta frå strategimøte i omstillingsprosessen i Hareid, 6.- 7. oktober, 2005. Vart det slik? Hareid kommune har satsa mykje tid og ressursar på at denne profetien ikkje skulle gå i oppfylling, men snarare verte motbevist. Denne rapporten ser nærare på dette og andre spørsmål knytt til omstillingsprosessen i kommunen.