Ung i Møre og Romsdal

Ung i Møre og Romsdal

Forfatter(e):

Finn Ove Båtevik,

Utgiver:

Møreforsking Volda

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal fylke

Rapportnr:

1/2010
|

Isbn/Issn:

ISSN 1891-5973

Publikasjonstype:

Notat
|

Sidetall:

37

Nøkkelord:

Demokrati,  Bustadsattraktivitet,  Ungdom,  Utdanning 
 
Notatet  Ung i Møre og Romsdal presenterer eit datamateriale som skal gi kunnskap om kva ungdom i Møre og Romsdal veit om Møre og Romsdal fylke, kva erfaringar dei har med ungdomsdemokrati, kva som gjer at ungdom trivast og kva krav og ønskjer ungdom har for å kunne busette seg i Møre og Romsdal. Arbeidet er basert to undersøkningar blant elevar i dei vidaregåande skulane i fylket, ei gjennomført hausten 2007 og ei hausten 2009. Datamaterialet blir presentert i form av enkle frekvens-fordelingar, i tabellar og figurar.
 
Prosjektet er finansiert av Møre og Romsdal fylke.