Ålesundregionen - Integrert og fragmentert?

Ålesundregionen - Integrert og fragmentert?

Forfatter(e):

Finn Ove Båtevik, Marte Fanneløb Giskeødegård, Gro Marit Grimsrud

Utgiver:

Møreforsking

Oppdragsgiver:

Ålesund Kunnskapspark AS

Rapportnr:

61
|

Isbn/Issn:

978-82-7692-342-1

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

61

Nøkkelord:

Kommunesamarbeid,  Kompetanse,  Marine næringar,  Regional utvikling,  Rekruttering