Boligsosialt utviklingsprogram. Delrapport 2010

Boligsosialt utviklingsprogram. Delrapport 2010

Forfatter(e):

Else Ragni Yttredal, Randi Bergem, Susanne Moen Ouff, Marte Hanche-Olsen

Utgiver:

Møreforsking Volda

Oppdragsgiver:

Husbanken Region Øst

Rapportnr:

11
|

Isbn/Issn:

ISBN 978-82-7692-308-7 ISSN 1891-5981

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

51

Nøkkelord:

Boligsosialt utviklingsprogram,  Forankring,  Forvaltning,  Samhandling,  Mobilisering,  Evaluering,  Organisering 
 
Møreforsking Volda skal på oppdrag for Husbanken Region Øst evaluere Boligsosialt utviklingsprogram i perioden 2009-2012.  Målet med følgeevalueringen er å videreføre erfaringer fra  kommunenes arbeid, og erfaringer ved bruk av program som metode og virkemiddel i Husbankens boligsosiale arbeid.  
 
Denne rapporten er en av to delrapporteringer og har fokus på; a) Hvordan kommunene har arbeidet med lokal organisering og forankring i prosessen fram mot Handlingsplan for Boligsosialt utviklingsprogram, og b) I hvilken grad Husbankens programtilnærming i form av Boligsosialt utviklingsprogram er en formålstjenelig metode for å bedre det boligsosiale arbeidet i kommunene i programmets to første faser.
 
Vi trekker fram fem utfordringer i det videre arbeidet:1. Hvordan sikre mobilisering og forankring hos eksterne aktører? 2. Mobilisering av og forankring hos politikere i kommunene
3. Hvordan løse de interne organisatoriske utfordringene? 4. Å jobbe videre i en lokal kontekst 5. Læring knyttet til gjennomføring