Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Samler nord-atlantiske forskningskrefter

Holosustain1.jpg

Samler nord-atlantiske forskningskrefter

Et nord-atlantisk forskningsprosjekt om sjøpølse som ny marin ressurs er etablert. Det internasjonale forskningssamarbeidet skal forske videre på sjøpølse i temperert vann som potensiell mat, eller til bioteknisk og biomedisinsk bruk. Arbeidet ledes av Møreforsking.

Etter lang tids arbeid med å promotere sjøpølse som en lite utnyttet ressurs med potensiale, har Møreforsking klart å etablerer den norske røde sjøpølsa som et spennende forskningsobjekt med kommersielle muligheter. Nå har et nytt nord-atlantisk forskningsprosjekt blitt etablert: HOLOSUSTAIN skal være en plattform for nord-atlantisk samarbeid om forskning på sjøpølse i temperert vann.
 
Her forskes det på sjøpølse som potensiell mat, og til bioteknisk- og biomedisinsk bruk. Samarbeidet ledes av Møreforsking, og ble startet opp i mai 2019. Målet er å bygge opp et nord-atlantisk nettverk for bærekraftig teknologi og innovasjon rundt arten sjøpølse. Arbeidet er finansiert av NORA (Nordic Atlantic Cooperation)

Med i samarbeidet er det islandske forskningsinstituttet Matis og den norske næringsklyngen NCE Blue Legasea. To kanadiske forskningspartnere er også med. Disse har lang erfaring med den nord-atlantiske sjøpølsearten Cuumaria frondosa. Dette er Ocean Sciences Faculty of Memorial University of Newfoundland (MUN) og det kanadiske prosesseringsselskapet Quin-Sea Fisheries.   

NORA er en mellomstatlig organisasjon under Nordisk Råd, som skal styrke samarbeid mellom Grønland, Island, Færøyene og kyst-Norge. De har også eksternt samarbeid med Canada og Skottland rundt prioriteringer for forskningsstøtte. NORA skaper nye og utvikler eksisterende nettverk mellom kommersielle aktører og forskningsinstitutt eller organisasjoner som er aktive i regionen. Målet er å bye opp synerieffekter gjennom samarbeid og felles initiativ.

HOLOSUSTAIN har som mål å oppnå disse håndfaste resultatene:

·      Etablere en klynge-plattform, med egen nettside og etablerte partnere som skal fungere som en kunnskapsbase om verdikjeder for sjøpølse.

·      Inkludere en søkbar database tilgjengelig via pålogging. Denne skal fokusere spesielt på sjøpølsens potensiale - kjemisk, ernæringsmessig og som påvirkning på stoffskiftet. Dette blir et verktøy for å utforske nye, potensielt helserelaterte produkter og anvendelsesområder.

·      Organisere to internasjonale workshoper om sjøpølse. Blant deltakerne skal være representanter fra regulerende myndigheter og ressursforvaltning på lokalt og nasjonalt nivå. Relevante kommersielle aktører skal også delta.   

·      Forskningssamarbeidet skal produsere en rapport som foreslår retningslinjer for strategiske innovasjonsmål i videre utvikling av verdikjeden. Forslag til videre internasjonal forskningsstøtte skal også fremlegges. Opplæring og overføring av teknologisk kunnskap mellom prosjektpartnerne vil være med. 

·      Forskningssamarbeidet skal utarbeide felles forståelse og enighet mellom industripartnerne om felles markedsmuligheter og deling av ressurser.

Prosjektets nettside er nå etablert. Den inkluderer nyheter, bildegalleri og informasjon om forskningspartnerne. Nå starter arbeidet med å bygge opp den søkbare databasen som partnerne skal ha tilgang til. Den vil inneholde informasjon om sjøpølsens biologi, fiskeri, oppdrett og bioaktivt potensiale.

Den første workshop’en i Holosustain-prosjektet vil bli arrangert på Island før sommeren 2020.