Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Lager bransjestandard for omega-3 oljer

oljekyvette2.jpg

Lager bransjestandard for omega-3 oljer

Hva slags kvalitet er det på omega-3 oljen du kjøper? Det er nemlig ikke ett fett! Nå går forskningsmiljøer og norske fiskeoljeprodusenter sammen om å lage en egen bransjestandard

Her er prosjektgruppa: Fra v. foran: Helga Midtkandal, Epax, Bente Foss, GC Rieber oil, John Erik Haugen, Nofima, Trygg Barnung, Møreforsking. Bak fra v. Wenche E. Larssen, Møreforsking, Frank Jacobsen, FHF, Hanne S. Feldberg GC Rieber oil, Gerhard Bannenberg, GOED, Margrete Hersleth, Nofima, Svein Erik Gaustad, Blue Legasea, Åse C. Mikalsen, Calanus, Kari Fjørtoft, Møreforsking, Erminio Monteleone, universitetet i Firenze, Karin Fareth, Nordic Pharma, Anja H. Haugom, Marine Ingredients, Margrete Mosen, Orkla Health, Alexia Nys, Vesteraalen, Charlotte Jacobsen, DTU, Mats Carlehøg, Nofima.  Ikke til stede; Ingjerd Lystad (Pharma Marin) og Marte Grimstad (Berg Lipid Tech) Foto: Møreforsking.
 
Med Wenche Emblem Larssen i spissen, forsker ved Møreforsking, jobbes det nå for å utvikle en egen standard for smaksgaranti av omega-3 oljer.
 
25 prosent av global eksport
Tidligere stod bransjen, hovedsakelig bestående av den marine klynga på Nordvestlandet, for 40 prosent av den globale eksporten av omega-3 olje. I dag er tallet rundt 25. Konkurransen kommer hovedsakelig fra aktører i Asia og Sør-Amerika.
 
Nå skal en egen standard bidra til å løfte fram smakskvaliteten til norskproduserte omega-3 oljer som et kvalitetsfortrinn. Bransjestandarden legger opp til tre klassifiseringer: GOLD (ekstra høy sensorisk kvalitet), SILVER (høy sensorisk kvalitet), eller REGULAR (vanlig sensorisk kvalitet).
 
Konkurrenter samarbeider
– Dette er ganske unikt, sier Larssen.

– Her er det ni norske fiskeoljeprodusenter som i utgangspunktet er konkurrenter som samarbeider for å utvikle en bransjestandard som skal klassifisere oljene basert på smak. – Per nå har vi ikke en felles metode eller standard som dokumenterer at den sensoriske kvaliteten, altså at lukt og smak av oljen er god. Derfor holder vi på å lage et fellessystem for de marine oljeprodusentene i Norge.
 
Larssen sier det er litt opp til de som skal kjøpe oljen hva de ulike kvalitetene brukes til.
 
– Functional food, drikke eller tyggetablett stiller høye krav til sensorisk kvalitet og med å klassifisere oljene kan produsentene enklere kommunisere hvilke kvaliteter de ulike oljene har.

Etterspurt av industrien
I dag finnes ikke kjemiske metoder for å detektere tidlig harskning. Harsk smak er noe både produsenter og forbrukere vil unngå. Harsk olje oppdages tidligere ved bruk av sansene enn ved tradisjonell kjemisk analyse. Industrien opplever at kundene stadig oftere etterspør sensorisk kvalitet – altså smaks-kvalitet.

Foreløpig resultater viser at oljer med lav oksidasjonsstatus har en veldig nøytral smak der syrlig og gress er de mest framtredende smakene. Oljer med litt høyere oksidasjonsstatus lukter og smaker i større grad som fisk, tørrfisk og prosess, forklarer Larssen.

 
Forslag til en felles bransjestandard skal være ferdig i løpet av 2018, deretter er målsettingen at den tas videre i Standard Norge sitt system, sier Larssen.