Nyhetsarkiv

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Ledige stillinger i Møreforsking

personal

Ledige stillinger i Møreforsking

MØREFORSKING ÅLESUND AS 

 
Møreforsking Ålesund AS er datterselskap i konsernet Møreforsking og driver oppdrag- og bidragsforskning innenfor marin sektor. Gjennom våre forskningsområder hav og kyst, akvakultur, marine råstoff, marine ingredienser og sjømatkvalitet er vårt formål å drive anvendt forskning til nytte for næringsliv og offentlig sektor langs den marine verdikjeden fra hav til konsument. Møreforsking er partner i NCE Blue Legasea. Vi holder til i Norsk Maritimt Kompetansesenter på CAMPUS Ålesund, og er et attraktivt arbeidssted for deg som søker nye og spennende oppgaver innen oppdragsforsking i nært samarbeid med næringslivet. I MØRELAB har vi laboratoriefasiliteter for å håndtere prøvetaking og prosessering av fisk, biokjemiske og bioteknologiske analyser, samt konsesjon og fasiliteter for forsøk på levende marine fisk og skalldyr. Vi tilbyr et tverrfaglig forskingsmiljø med gode muligheter for faglig utvikling.
 
LEDIG STILLING SOM ASSISTERENDE DAGLIG LEDER  
 
SPØRRENDE, TYDELIG OG SYSTEMATISK?
Møreforsking har store ambisjoner med planlagte tiltak og mål for kommende strategiperiode. Dette innebærer et behov for enda sterkere støtte og oppfølging av egne ansatte. Medarbeiderne våre er den viktigste ressursen vi har, og vi søker en assisterende daglig leder som skal ha fokus på tilrettelegging for dem. Stillingen er nyopprettet og innebærer et skille hvor daglig leder i større grad vil jobbe utadrettet mot nettverk, kunder, leverandører og det offentlige, mens assisterende primært vil jobbe mot medarbeiderne internt. Stillingen inngår i selskapets ledergruppe.
 
ARBEIDSOPPGAVER
  • Legge til rette for at forskningsledere, teamledere og forskere får optimalisert sine forutsetninger for gode leveranser
  • Bistå prosjektledere i prioriteringer ift kvalitet, fremdrift og økonomi i prosjekt
  • Til enhver tid ha oversikt over at Møreforsking forvalter økonomiske og menneskelige ressurser for å sikre utnyttelse, belegg og lønnsomhet
  • Motivere og inspirere ansatte til egen utvikling og leveranse
  • Sammen med Daglig leder holde god dialog med tillitsvalgte
  • Forberede driftsmøter i ledergruppen og gjennomføre driftsmøter med teamledere
 
ØNSKEDE KVALIFIKASJONER
I og med at Møreforsking Ålesund sitt hovedvirke er rettet mot marin sektor er det naturlig å ønske seg en medarbeider med erfaring fra denne bransjen. Du har erfaring med ledelse av prestasjonsgrupper fra før og forstår økonomi ift intern oversikt og kontroll. Du har gjerne erfaring med prosjektledelse og er vant til å disponere ressurser.
 
PERSONLIGE EGENSKAPER
Vi ser for oss at du har en offensiv og optimistisk tilnærming til ansvarsområdene. Du er vant til å håndtere flere oppgaver samtidig og til å ta valg og beslutninger. Du er en fin sparringspartner som gjerne har en mer spørrende tilnærming til problemstillinger enn en instruktiv, samtidig som du er krystallklar på kommunikasjon og bestillinger. Du lar deg inspirere av forventninger og nedlegger stort engasjement i å tilfredsstille kunder gjennom egne medarbeidere. Du forstår hvordan du gjør andre gode.
 
VI TILBYR
Et fascinerende og komplekst arbeidsmiljø hvor kombinasjonen av forskning og kommersiell tilnærming skaper muligheter i en fremtidsrettet bransje som vi ønsker å ta en sentral posisjon i. Personlige vilkår etter avtale. Ordnede arbeidsforhold.
 
For mer informasjon om stilling og selskap kontakt Daglig leder Agnes Gundersen tlf: 92611524, mail: agnes.gundersen@moreforsk.no eller rådgiver Ivar Morten Normark, tlf:97501433, mail: imn@personalhuset.no. Søknadsfrist: Mandag 19. august 2019.
 
 

MØREFORSKING MOLDE AS


Møreforsking Molde AS er en del av det regionale forskningsinstituttet Møreforsking. Møreforsking har 55 ansatte som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling. Ved Møreforsking Molde er vi fire faggrupper: Helse og utdanning, Næringsøkonomi, Logistikk og Transportøkonomi. Vi holder til i Molde Kunnskapspark, med Høgskolen i Molde som nærmeste nabo. Her er vi lokalisert i et aktivt, tverrfaglig og innovativt forskningsmiljø med sterke relasjoner både til næringsliv og offentlig sektor, nasjonalt og regionalt. 
 
LEDIGE STILLINGER VED GRUPPE FOR TRANSPORT
 
Som forsker i transportgruppa kan du jobbe med aktuelle problemstillinger – både i politisk sammenheng men også akademisk. Du vil være med på å levere premissene for fremtidens transportløsninger gjennom samfunnsøkonomiske analyser. Typiske arbeidsoppgaver er nytte-kostnadsanalyser (for alle transportformer) av offentlige prosjekter, analyse av transportens rolle i fremtidens byer samt andre spennende oppdrag.
 
Transport søker kandidater med mastergrad eller doktorgrad innenfor samfunnsøkonomi eller transportøkonomi. Helst med noen års erfaring, men nyutdannede blir også vurdert.
 
Transportgruppa tilbyr et solid forskningsmiljø med høy kompetanse og et godt omdømme nasjonalt. Gruppa samarbeider tett med Høgskolen i Molde hvor vi har felles forskningsgruppe.
 
Arbeidssted: Molde
Søknader vurderes fortløpende.
 
 
LEDIGE STILLINGER VED GRUPPE FOR LOGISTIKK
 
Som forsker i logistikkgruppa vil du jobbe med spennende prosjekter i samarbeid med regionale og nasjonale industribedrifter. Typiske arbeidsområder er analyse og utarbeidelse av forretningsmodeller, logistikkmodeller, bærekraftsmodeller samt innkjøps- og produksjonsstrategier, ruteplanlegging m.m.
 
Logistikk søker kandidater med mastergrad eller doktorgrad innenfor relevante fagområder. Du bør ha interesse for anvendt forskning og liker å jobbe i team. Kompetanse innenfor programmering og simulering er et pluss.
 
Arbeidsted: Molde, Ålesund eller Trondheim
 
Det er ikke bestemt hvor mange som skal tilsettes. Møreforsking Molde er lokalisert i moderne lokaler i Molde kunnskapspark og har i tillegg kontorfasiliteter i Ålesund og Trondheim.
 
 
 
Ellers tilbyr vi:
  • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
  • Gode personlige og faglige utviklingsmuligheter
  • Godt arbeidsmiljø
 
Molderegionen har eventyrlige muligheter for natur- og friluftsliv, et rikholdig kulturtilbud og gode flyforbindelser
 
Søknader vurderes fortløpende.
 
Kontaktperson:
Lage Lyche,
daglig leder Møreforsking Molde
934 93 402
Lage.lyche@himolde.no
 
 
VI TAR IMOT ÅPNE SØKNADER KONTINUERLIG OGSÅ
Sendes til daglig leder Lage Lyche (kontaktinfo over)